Strategia BTL i ATL – definicja

Odpowiednio zaplanowane działania marketingowe pozwalają zbudować trwałe relacje z klientami przy jednoczesnej popularyzacji marki wśród konsumentów. W latach pięćdziesiątych XX wieku w obrębie strategii promocyjnych wyróżniono koncepcje ATL i BTL. Warto wiedzieć, czym charakteryzują się obie strategie.

Above the Line

ATL obejmuje działania prowadzone w tradycyjnych mediach, wśród których warto wskazać radio, telewizję, prasę, plakaty itd. W strategii wykorzystuje się również promocję zewnętrzną i reklamę wewnętrzną. Strategia Above the Line nie ma skonkretyzowanego odbiorcy. Działania w ramach promocji mają więc charakter masowy. Narzędzia wykorzystywane w strategii ATL służą celom zasięgowym.

Strategia Below the Line

Reklama BTL obejmuje działania skierowane do konkretnego odbiorcy. W strategii Below the Line nie stosuje się kanałów masowego przekazu. Nośniki POS lub POP skierowane są do detalistów i konsumentów. Do form BTL zalicza się Pocket media, PR, sponsoring, Consumer promotion, Sweepstakes, sampling, product placement, event marketing oraz sprzedaż bezpośrednią.

TTL

Through the Line stanowi strategię, wykorzystującą działania z sektora ATL i BTL. Metoda ta wytworzyła się wraz z rozwojem narzędzi internetowych, zacierających granicę pomiędzy podziałem środków ATL i nośników BTL. Metoda TTL umożliwia tworzenie spersonalizowanej komunikacji, docierającej do dużego grona odbiorców.

Kłopoty z klasyfikacją

Warto pamiętać, że podział między ABL i BTL jest dość umowny. W działaniach marketingowych często bowiem wykorzystuje się narzędzia z obu sektorów. BTL stanowi efektywne rozwiązanie dla firm, rozpoczynających swoją działalność w danym sektorze rynkowym. Reklamy zasięgowe wymagają bowiem dużego kapitału. Nowoczesne i funkcjonalne media internetowe trudno jest zaklasyfikować do jednej kategorii. Pozwalają one bowiem dotrzeć do szerokiego grona odbiorców za pomocą spersonalizowanego contentu.

Szukając odpowiednich narzędzi promocyjnych i kanałów komunikacji z klientem, należy wziąć pod uwagę oczekiwania konsumentów. Warto również skorzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów Adnext.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *