Opłaty sądowe w sprawach karnych

Osoby wobec których wszczęto postępowanie karne, mają wiele możliwości do tego, by odwołać się od decyzji sądu, a także składać różne wnioski dotyczące np. odstąpienia od wymierzenia grzywny czy umorzenie postępowania. Nie mniej jednak, muszą oni wiedzieć, że wiążą się z tym dodatkowe opłaty, a niektóre z nich należy uiścić już na etapie wnoszenia samego pisma do sądu. Jak przedstawiają się opłaty sądowe w sprawach karnych?

Opłaty od wniosków w sprawach karnych

Na samym początku, przyjrzyjmy się opłatom od samych wniosków w sprawach karnych. Wygląda to następująco:

 • za wniosek o przedterminowe zwolnienie, o zwolnienie z odbywania reszty kary, o zatarcie skazania, o zawieszenie wykonywania kary zastępczej oraz wniosek o ponowną próbę ułaskawienia zapłacimy 45 złotych.
 • za wniosek o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności zapłacimy 60 złotych.
 • za wniosek o odroczenie wykonania kary zapłacimy 80 złotych
 • za wniosek o wznowienie postępowania możemy zapłacić od 100 do 150 złotych.
 • za ponowny wniosek o odroczenie ściągnięcia grzywny, zapłacimy 2% kwoty grzywny, nie mniej niż 25 złotych.

Opłaty za postępowanie przed sądem pierwszej instancji w sprawach karnych

To sąd określa kto i w jakiej wysokości musi ponieść opłaty. Nie mniej jednak w poszczególnych sprawach przedstawiają się one następująco:

 • opłaty, które ponosi skazany w przypadku zadecydowania o karze pozbawienia wolności:
  – 3 miesiące- 30 złotych
  – do 3 miesięcy- 60 złotych
  – do 6 miesięcy- 120 złotych
  – do roku- 180 złotych
  – do 2 lat- 300 złotych
  – do 5 lat- 400 złotych
  – od 15 lat i więcej- 600 złotych.

W przypadku skazania na karę grzywny, skazany ponosi koszty w wysokości 10% od kwoty zadecydowanej kary, a w razie orzeczenia dodatkowo kary pozbawienia wolności- 20%. Jeśli postępowanie zostanie warunkowo umorzone, oskarżony ponosi koszty od 60 do 100 złotych.

Opłaty sądowe w sprawach karnych w postępowaniu odwoławczym

Za postępowanie odwoławcze, oskarżony ponosi opłaty, w wysokości kwoty należnej za pierwszą instancję. Należy jednak wiedzieć, że opłatę wymierza się przeciwko tej karze, co do której została zgłoszona apelacja oskarżonego. Jeśli jednak nie jest ona zwrócona przeciwko rozstrzygnięciu sprawy, w razie gdy sąd jej nie uwzględni, oskarżony opłaca jedynie postępowanie odwoławcze, w kwocie 30 złotych. W sytuacji w której, środek odwoławczy nie zostanie uwzględniony, a wniosek został zgłoszony przez oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego, sąd nakłada na wnioskodawcę opłatę, za koszty postępowania odwoławczego w wysokości od 60 do nawet 240 złotych.

Kancelaria Adwokacka Łódź – adwokat Joanna Kaźmierczak: http://adwokat-procesy.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *