Czym się różni kredyt od pożyczki?

Kredyt oraz pożyczka to dwa pojęcia, które bardzo często są uznawane za klientów za równoznaczne. W rzeczywistości jednak, pomimo istotnych podobieństw desygnaty obu tych terminów wykazują znaczące różnice pomiędzy sobą, przede wszystkim w zakresie swojego statusu prawnego.

Kredyt a pożyczka: najważniejsze różnice

Jak wspominano, kredyt oraz pożyczka to pojęcia zbliżone, jednak w żadnym wypadku nie równoznaczne. Kredyt z definicji odnosi się tylko i wyłącznie do usług dostępnych w ofertach banków. Można powiedzieć, że właśnie ten rys stanowi cechę definicyjną kredytu, która odróżnia to pojęcie od pożyczki.

Czym natomiast w takim razie jest „pożyczka”? Mówiąc najkrócej, są to wszelkie czynności, których mechanizm polega na pożyczaniu pieniędzy a które jednocześnie nie spełniają cech definicyjnych kredytu. Z pożyczkami mamy więc do czynienia między innymi w odniesieniu do oferty instytucji pożyczkowych, parabanków czy też pożyczek prywatnych.

Wbrew dość powszechnemu przekonaniu, rynek pożyczek wcale nie jest całkowicie pozbawiony jakichkolwiek regulacji. Kluczowe znaczenie ma tutaj formalne rozróżnienie pomiędzy „instytucją pożyczkową” a „parabankiem”.

Pożyczki pozabankowe a Ustawa o Kredycie Konsumenckim

Ustawa o Kredycie Konsumenckim wbrew swojej nazwie nie odnosi się jedynie do kredytów w ścisłym znaczeniu, lecz także między innymi do pożyczek pozabankowych. Przypomnijmy, że wzmiankowana ustawa określa między innymi takie kwestie, jak maksymalna dopuszczalna stopa RRSO, maksymalne koszty dodatkowe pożyczek/kredytów czy też prawa przysługujące pożyczkobiorcy.

Czy jednak oznacza to, że wszystkie firmy pozabankowe naprawdę stosują się do zapisów ustawy? Niestety nie. O działaniu na pewno zgodnym z przepisami Ustawy o Kredycie Konsumenckim możemy mówić jedynie o podmiotach figurujących w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych działającym przy KNF. Jeżeli więc dany podmiot pożyczkowy nie widnieje we wspominanym rejestrze, powinno to stanowić dla konsumenta istotny sygnał ostrzegawczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *